< tilbage 06-10-2020 - 08:15

Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Hvad kan der søges tilskud til ?

Der kan gives tilskud til energispare projekter, der medfører energibesparelse i det endelig energiforbrug

Industri, Landbrug, gartneri, og skovbrug

  • Optimere af kedler
  • Udskiftning af kedler
  • Optimerer procesanlæg
  • Udskiftning procesanlæg
  • Optimere af ventilations anlæg
  • Udskiftning af ventilations anlæg

 

  • Kun tilskud til anlæg, der har været i drift i min 2 år
  • Krav til tilbagebetalingstid min. 2 år maks 10 år inkl. tilskud
  • Kommunerne, regionerne, og staten er ikke tilskudberettige i ordningen

Små virksomhed  under 50 ansatte mask omsætning 75 mill kr Maks. tilskud 50 %

Mellem store virksomhed under 50-250 ansatte maks. omsætning 375 mill kr Maks. tilskud 40 %

< Tilbage