< tilbage 26-05-2022 - 09:30

KSM anlæg

KSM biomasse flysfyr anlæg til levering

KSM biomasse flis anlæg komplet klar til levering til en mindre by, som skal dække ca. 10-15 husstande varmebehov 

< Tilbage