< tilbage 07-02-2019 - 20:00

Biomasse anlæg som kan afbrænde heste strøelse

Kan afbrænde heste strøelse med en fugtighed på op til 50 % i fugtighed

Biomasse anlægget af størrelse op til 6 megawat

< Tilbage