< tilbage 11-10-2019 - 12:20

Biomasse anlæg

Biomasse skal ind og erstatte anlæg som fyre med træpiller

Anlægget skal opvarme smedværksted, lejebolig, samt hovedbygning

Det nye anlæg skal fyre med soteres genbrugs flis, samt skov flis, hvor kunden vil få en årligt besparelse på minium 50%

< Tilbage