< tilbage 20-11-2019 - 18:17

Få maksimalt tilskud til opvarmning af

Tørrestuer, malekabiner, proces varme, samt varmtvand til rengøring

Hvad bliver dit affald træ brugt! Gamle træpaller blandt andet, kan bruges til opvarmning til procesvarme, tørrestuer, malerkabiner, boliger, og samt varmtvand til rengøreing.

Hoelgaard Energy har biomaase kedlen/anlægget til formål, vi kommer gerne til en uforpligtige møde og beregner anlægget og tilskuddet

< Tilbage