< tilbage 12-03-2022 - 16:01

Biomasse flisfyr anlæg 500 kW

Udskiftning af gasfyr anlæg til Biomasse flisfyr

Det nye anlæg skal erstatte en gasfyr anlæg, inverstering på 788.601,- hvor tilbage betalingstid er under 3 år

< Tilbage