< tilbage 13-04-2022 - 07:23

Oliefyret ud efter 35 år

Oliefyret er blevet udskiftet med et biomasse fyr " flisfyr "

Ægterparret har de sidste års tid brugt 12000 liter fyrringsolie til opvarmning af beboelse og erhverv, det nye anlæg er tilbagebetalt på ca. 3 år

< Tilbage