< tilbage 25-04-2022 - 09:02

Søllestedgård Gods

Søllestedgård Gods skifter deres nuværende halmfyr ud med KSM Multistoker 500 kW

I forbindelse med udskiftning fra Halmfyr til KSM Multistoker 500 kW flis anlæg, har det været muligt at kunne opnå Energi Sparetilskud 

< Tilbage